Các giải pháp của chúng tôi được chứng nhận bởi cơ quan quản lý châu Âu và được sử dụng bởi Orange , T-Mobile và nhiều nhà cung cấp Internet trên toàn thế giới.

Thêm máy chủ của bạn vào FIREPROBE

và cho phép khách hàng của bạn đo lường để có kết quả chính xác nhất

Máy chủ FIREPROBE là gì?

Các phép đo kiểm tra tốc độ dựa trên việc gửi và nhận dữ liệu từ máy chủ.

Độ chính xác của các phép đo được thực hiện bởi các công cụ FIREPROBE phần lớn phụ thuộc vào chất lượng của mạng máy chủ được sử dụng để kiểm tra.

Tại sao lưu trữ máy chủ trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn?

Là chủ sở hữu máy chủ, bạn có quyền truy cập vào dữ liệu đo lường chi tiết, dựa trên các thử nghiệm được thực hiện trên máy chủ của bạn.

Cung cấp cho khách hàng của bạn khả năng kiểm tra băng thông trên máy chủ ở lõi mạng của bạn để có kết quả chính xác nhất.

Làm thế nào để cài đặt phần mềm máy chủ?

Phần mềm máy chủ FIREPROBE có thể được cài đặt trên bất kỳ máy chủ Linux hiện đại nào (trần hoặc ảo). Cài đặt mất chưa đầy 5 phút.

Đọc hướng dẫn cài đặt máy chủ của chúng tôi

Làm cách nào để thêm máy chủ của bạn vào mạng FIREPROBE?

Đăng ký tài khoản FIREPROBE miễn phí

yêu cầu xác minh e-mail

Thêm ứng dụng HTML5 miễn phí của bạn và kiểm tra

ứng dụng MIỄN PHÍ cho trang web của bạn

Thêm máy chủ của bạn bằng hướng dẫn cài đặt

Cần có máy chủ Linux hiện đại và Python 3

Chờ phê duyệt máy chủ

lên đến 24 giờ

Đăng ký tài khoản FIREPROBE miễn phí

yêu cầu xác minh e-mail

Thêm máy chủ của bạn bằng hướng dẫn cài đặt

Cần có máy chủ Linux hiện đại và Python 3

Thêm ứng dụng HTML5 miễn phí của bạn và kiểm tra

ứng dụng MIỄN PHÍ cho trang web của bạn

Chờ phê duyệt máy chủ

lên đến 24 giờ

Muốn biết thêm hoặc có câu hỏi?

Đăng ký tài khoản FIREPROBE ® mới