Нашите решения са сертифицирани от европейски регулатор и се използват от Orange , T-Mobile и много интернет доставчици по целия свят.

Добавете вашия сървър към FIREPROBE

и дайте възможност на вашите клиенти да измерват за най-точните резултати

Какво е FIREPROBE сървър?

Измерванията на скоростта се основават на изпращане и получаване на данни от сървъра.

Точността на измерванията, извършвани от инструментите FIREPROBE, до голяма степен зависи от качеството на сървърната мрежа, използвана за тестване.

Защо да хоствате сървъра в собствената си инфраструктура?

Като собственик на сървър имате достъп до подробни данни за измервания въз основа на тестове, извършени на вашите сървъри.

Дайте на клиентите си възможност да тестват честотна лента на сървър в сърцевината на вашата мрежа за най-точни резултати.

Как да инсталирате сървърния софтуер?

FIREPROBE сървърният софтуер може да бъде инсталиран на всеки съвременен Linux сървър (гол-метал или виртуален). Инсталацията отнема по-малко от 5 минути.

Прочетете нашето ръководство за инсталиране на сървър

Как да добавите вашия сървър към мрежата FIREPROBE?

Регистрирайте безплатен акаунт на FIREPROBE

е необходимо да се потвърди електронната поща

Добавете своето безплатно HTML5 приложение и тествайте

приложението е БЕЗПЛАТНО за вашия уебсайт

Добавете вашия сървър чрез ръководство за инсталиране

необходим е модерен Linux сървър и Python 3

Изчакайте одобрение на сървъра

до 24 часа

Регистрирайте безплатен акаунт на FIREPROBE

е необходимо да се потвърди електронната поща

Добавете вашия сървър чрез ръководство за инсталиране

необходим е модерен Linux сървър и Python 3

Добавете своето безплатно HTML5 приложение и тествайте

приложението е БЕЗПЛАТНО за вашия уебсайт

Изчакайте одобрение на сървъра

до 24 часа

Искате повече или имате въпрос?

Регистрирайте нов акаунт на FIREPROBE ®